Dentaplus

Dla Lekarzy

Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi lekarzami .
Podstawową zasadą jest konsultacja lub wykonanie zleconego zabiegu i odesłanie pacjenta do lekarza prowadzącego.
Jeśli w swojej praktyce nie pracują Państwo pod mikroskopem, lub napotkają na trudności podczas leczenia kanałowego
zapraszamy do współpracy.
Wykonujemy:
– pełną diagnostykę endodontyczną
– pierwotne lub ponowne leczenie endodontyczne pod mikroskopem
– usunięcie złamanego narzędzia z kanału
– zamknięcie perforacji
– udrożnienie zobliterowanego kanału
– usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego
– resekcja wierzchołka korzenia

Pacjent otrzyma opis wykonanego zabiegu, zdjęcie RVG oraz dalsze zalecenia.
Chętnie kontaktujemy się z lekarzem prowadzącym telefonicznie lub drogą mailową.